Zespoły problemowe KNG PAN

(zatwierdzone w głosowaniu z dnia 26 maja 2020 r.)

Zespół ds. jedności i rozwoju geografii

Przewodniczący: prof. dr hab. Radosław DOBROWOLSKI (geografia fizyczna)

  prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI (geografia społeczno-ekonomiczna)

Zespół ds. historii badań geograficznych

Przewodniczący: prof. dr hab. Kazimierz KRZEMIEŃ

                             

Zespół ds. współpracy geografów z praktyką

Przewodnicząca: dr hab. prof. UŚ Urszula MYGA-PIĄTEK

Zespół ds. edukacji geograficznej

Przewodnicząca: dr hab. prof. UP Danuta PIRÓG

Zespół ds. informacji i promocji geografii

Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew ZWOLIŃSKI